شرایط استخدام :

  • استخدام شما به مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود
  • شركت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
  • پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت
  • تقاضاهای کاری برای ما ارسال خواهد شد و در صورت تمایل با شما تماس خواهد گرفته شد
  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .