نمایش یک نتیجه

    زانو 3R20 و 3R36

    9,600,000 تومان

    مفصل حاضر به منظور کاربرد در افرادی که دارای نقص عضو در قسمت زانو هستند، کاربرد دارد. این محصول برای استفاده کاربرانی که در طول روز فعالیت‌های معمولی دارند، مناسب می‌باشد. عملکرد زانوی پلی سنتریک به گونه‌ای است که تنظیمات مکانیکی آن رابطه‌ی مستقیمی با عملکرد زانو دارد و با تغییر خط تراز وزن نسبت…